VOZY DO ZÁZRAČNA

Po hubároch zostanú zavše rozhádzané telá muchotrávky červenej. Neuvedomjú si, že ak do nej kopú, ubližuju rastlinnému duchu. Pomáha ľuďom otvoriť dvere do mnohých vzdialených komnát tajomna.Bola po tísicročia posvätnou hubou na ďalekých sibírskych pláňach. Pod jej vplyvom si mnohé kmene - najmä však Korjakovia - dokázali vysvetliť svet spôsobom, ktorý im vzdelanie a vedomosti tých čias neumožnili. "Wapaqu" neznamená len muchotrávku, ale i zážitky získané pod jej vplyvom. Možno na takom "voze" cestovať do vzdialených oblastí v celom vesmíre. Tam možno pochopiť svet v celej jeho zložitosti. Možno stretnúť iné bytosti, ktoré sa vyskytujú aj v mytológií iných kultúr, s ktorými sa sibírske kmene v nijakom prípade nemohli stretávať. Muchotrávka, ktorú spracúvajú tisícročiami vyskúšaným spôsobom, zaniesla ĺudí do minulých čias, až k samému začiatku, alebo do budúcnosti. Pod "wapaqu" možno lietať s vtákmi, byť dušou stromu, komunikovať s rastlinou, alebo hľadať odpoveď u ducha predkov na nejaké zdravotné problémy súčasnosti. Bez muchotrávky človek vraj nemohol zachytiť svetelný papršlek, vyšľahujúci z hlbín kozmu a stať sa tak sám ohniskom božskej inšpirácie.

V Indickej kultúre bola takýmto rastlinným božstvom aj bájna Sóma. Pod jej vplyvom človek videl aj to, čo sa udialo v čase, keď Vesmír len vznikal. V čase, keď ešte všetko tancovalo v miliardäch miniatúrnych častíc...

Povestná nebojäcnosť Germánov pri rozvracaní Riše rímskej má vraj zrod pod vplyvom huby - muchotrávky červenej - z ktorej varili pivo.

Indiánski šamani "cestovali na vozoch z Psylocibe mexicana". Huba bola pre nich spojencom, ktorý dodal silu vnímať, čo sa bežným vedomím nedá. Také rozšírené vnímanie pomohlo potom prijímať posolstvá z Vesmíru, ktoré pri bežnom vedomi nevie rozlúštiť.

Huby mali miesto vo všetkých civilizáciach sveta. V starom Egypte zaniesli adeptov tajomných mystérií aj medzi hviezdy. Pozorovali ich zvonku a tak dali základ neskoršej astronómií. Pozorovali ich vplyv na vnútro človeka a tak vznikla astrológia.

Nekopte a nerozdupávajte muchotrávku červenú! Americký antropológ Christian Beasch, ktorý skúmal vplyv tejto huby na Sibíri začiatkom deväťdesiatych rokov sa nazdáva, že aj my sme na dnešné územie prišli za jej bohatou úrodou. Potrebovali sme ju pri očistných rituáloch.

 

Štefánia Vejchodská