INŠPIRÁCIA PRE HLADAJÚCICH
V ÚSTRETY SVETU BUDÚCNOSTI

Dlhé tisícročia poznávali ľudia prírodu a človeka vnútorným zrakom.
Intuitívnym vnímaním sa dokázali pozrieť za hranice nielen svojho chotára, svojho Ja, ale ďaleko do Vesmíru. Odhaľovali minulosť až na počiatok sveta. Vysvetľovali vznik všetkého. Poznávali hmotu, ale i vplyv "čohosi" na ňu. Hovoria o tom múdre knihy, náboženstvá, mytológia, tisíce rovnakých osobných skúseností. Dalo by sa povedať, že splnili už vtedy to, čo vyžaduje dnešná veda, možnosť opakovať experiment. Mystické zážitky ľudí spred dvadsať tisíc rokov, šamanské skúsenosti, sú porovnateľné a zhodné vo všetkých časoch i svetadieloch. Tí, ktorí toto poznanie nazývajú ezoterické, vedia, že k rovnakým skúsenostiam dospeli intuitívni, či senzitívni ľudia na celom svete bez toho, aby mali nejaké informačné prepojenie.
Tisícročia čerpali ľudia informácie o svete priamo, nesprostredkovane.
Priame poznanie teda nazývali a vysvetľovali si zasvätenci rôzne: Akašická kronika /The Akashic Records/, Kniha božej pamäti /Book of God's Remembrance/ alebo Veľkou knihou. C.C.Jung, švajčiarsky psychológ nášho storočia to nazval Kolektívne nevedomie.
V súčasnosti sa objavujú teórie o informačných poliach Zeme, o supervedomej mysli. Nijaká z nich však nevie presne, akého pôvodu môžu byť tieto "priame informácie". A predsa niektorí predstavitelia akademickej vedy hádžu všetky tieto skúsenosti do kategórie fantázie, výmyslov, bludov, šarlatánstva. Skúsenosti akademickej vedy sú pritom najmladšie. Formou, ktorou oni skúmajú svet, chcú odpovedať na všetko, čo tu bolo a je. Pritom odmietajú diskutovať práve na báze zdravého rozumu, racionality, na ktorú sa odvolávajú. Vzdávajú sa exaktného myslenia a robia často len emocionálne závery: verím, neverím... Miesto celkom dobrovoľnej spolupráce s prirodzenými partnermi, ktorí aj v súčasnosti čerpajú informácie "priamo", odmietajú o jemnejších svetoch a bytostiach vôbec diskutivať. Zahaľujú sa do plášťa vedeckosti. Za ňu skrývajú všetko to, čo kedysi za kňazskú sutanu, či plášť šamana.
Na druhej strane sa veda zaoberá skúmaním intuície. Dlho sa zaoberala paranormálnymi javmi, telepatiou, jasnovidectvom. Vlády tieto výskumy bohato financovali, aby sa dali výsledky využiť pre vojenské potreby. Lenže fenomén môže využiť aj druhá strana, a tak sa informácie z výskumov uzavreli do trezorov.
Všade na svete dochádza ku kultúrnej transformácii. Všade si ľudia uvedomujú nedostatočnosť vysvetľovania a poznávania formami akademickej vedy. Hľadajú nové možnosti skúmania. A veda? Zdvíha okamžite pred tvár obranný štít, akoby každá otázka bola útokom. Chcú si tak udržať poznatkový náskok?
Aj my budeme v tomto stĺpčeku prinášať skúsenosti z "inej reality" ako inšpiráciu pre hľadajúcich.

Štefánia Vejchodská

Verzia bez diakritiky