PAMÄŤ MIESTA

Carlos Castaneda, autor knihy "Učení dona Juana" musel nájsť na verande svojho učiteľa jediné miesto, kde dokázal najdokonalejšie splynúť s vesmírom. Hľadal ho dlhé hodiny. Posúval sa bod za bodom. To bolo potom jeho "miesto sily".
Ľudia kedysi poznali mnoho takých miest po Zemi. Využívali ich mnohé generácie takmer všetkých kultúr. Stavali na nich kamene, tvorili kruhy, ohrady, chrámy, sadili háje, budovali obetné oltáre. Niektoré takéto obetné miesta sa nachádzali vysoko v horách, na skalách, v jaskyniach. Iné boli pri prameňoch, studničkách, pri potokoch, alebo na zvláštnych miestach na nížine. Chodili tam dopĺňať svoju energiu, očistiť sa od nahromadenej zlosti v sebe, či nesplnených želaní, lebo žiaľu. Boli to teda - povedzme to dnešným slovníkom - miesta "samoobslužnej psychoanalýzy".
Na týchto miestach prinášali obete svojim bohom. Prisahali im tam vernosť, sľubovali im hory doly. Ale získavali tam tiež mystické skúsenosti. Zjavpvali sa im tam pravdy, na ktoré by premýšľaním a úrovňou svojho poznania nikdy neprišli. Boli to pravdy o Vesmíre, prírode, o človeku. Tam sa chodili dobíjať tvorivou energiou a predstavivosťou vtedajší básnici, speváci, tanečníci, hudobníci a rozprávači. Boli to teda miesta inšpirácie.
Kresťanstvo sa domnievalo, že sú to miesta mámenia diabla. Najskôr tam stavali svoje sochy, kaplnky, božie muky. Mali tie miesta preprogramovať na sily svojej viery. Neskôr sa rozpadli a už ich nikto neobnovil. Chodníčky zarástli, Na miesta sa zabudlo. Len citlivejší na nich aj neskôr čosi cítili, čímsi ich priťahovali.
Teraz mnoho mladých ľudí túži po celistvejšom poznaní. Začali vyhľadávať aj tieto miesta sily. Sú medzi nimi senzitívni, prútikári i fyzici, čo sa zaoberajú rôznym druhom vlnenia, rezonancie. Psychológovia tam tiež potvrdzujú zvýšenú vnímavosť. Dovedna hovoria o nevšedných energetických podmienkach a vyžarovaní.
Mystici, vizionári, jasnovidci hovoria o spájaní ženskej a mužskej vesmírnej energie, ktorá má veľký vplyv na ľudskú psychiku. Pribudli nové skúsenosti ľudí, čo na tých miestach zažili úžas z nejakého poznania, z nadviazania sa na minulosť. Podľa K.G.Junga na kolektívne nevedomie. Spája sa tam pozorovaná a prežívaná skúsenosť do jediného celku. Tam začína transpersonálne myslenie. Či bod obratu... Psychotronici hovoria o akupunktúrnych bodoch zeme...

Štefánia Vejchodská

Verzia bez diakritiky