KELTSKÁ WELEDA

Katke sa už dlhší čas snívalo, že z ničoho nič pochopila nejakú liečebnú metódu, o ktorej čítala, či počula. Ľahko prenikla do jej vnútorného zmyslu. Preto jej narástli krídla túžby... Zažiadalo sa jej vedieť, čo bolo kedysi dávno. Možno pred týmto životom. Našla psychotrénera, ktorý viedol cestovanie v čase. Bol to hypnológ a viedol ju do ďalekého neznáma.
Meditovala. Dýchala. Predstavovala si, ako sa z jej vydychu tvorí zlatistý balón, ktorý ju má uniesť do krásnej záhrady. Šli tam všetci, účastníci sedenia. Katke sa zrazu zdalo, že sa jej balón oddelil od ostatných, že sa odtrhol aj od jej vôle. Unášal ju za oponu hmoty a zmyslov. Čo cítila, bola nedočkavosť. Chcela pristáť tam, kde bývala šťastná. Konečne!... "Áno, áno je to tu" - slastne vzdychla. Spoznala svoj Ostrov siedmych spánkov. Bežali jej oproti bývalé družky. Celé vzrušené uplakane kričali: "Weleda, Weleda, všade Ťa hľadáme. O chvíľu sú tu vojaci! Musíme sa ukryť. Rýchlo, rýchlo. Počuješ dupot koní?"... Katka počula, len nechápala, čo znamená slovo Weleda a prečo sa má ukryť. Družky leteli ako o život. Poskrývali sa. Ona pokojne, ako v tranze, šla ďalej. Všimla si ceduľu s písmom Teutoburgenwald... Ale to jej nehovorilo nič. Konečne našla to hľadané miesto. Našla v skale vyrytý znak a pochopila! Weleda je najvyššia kňažka. A to je ona sama! Titul dostala po poslednom zasvätení. Stala sa "tou, ktorá veľa vie", alebo "tá, ktorá je bohatá na tajomstvá". Spomenula si, že pred zasvätením sa veľa učila. O rastlinách, o sile rúk, kameňov, vôle, predstavivosti... Premkol ju strach. Priblížili sa vojaci a zajali ju.
Len čo sa to stalo, cítila, že je opäť vo svojom balóne, ktorý si nadýchala a vracia sa späť. Nechcelo sa jej. Počula nejaké naliehavé volanie. Otvorila oči. Nad ňou sa skláňal hypnológ a dvaja účastníci sedenia. "Trochu ste nám uleteli... Kdeže, kde? - vyzvedali.
Vyrozprávala svoj zážitok, ktorému vôbec nerozumela. Všetci mlčali. Neskôr sa rozhodli nazrieť do historických prameňov. Čo bolo kedysi tam, kde je teraz Teutoburgenwald? V jazyku Keltov to bol Ostrov siedmych spánkov. Dnes nesie názov Ille de Sain a je neďaleko Bretónska vo Francúzsku. Kedysi bolo na ňom keltské kultovné miesto a žilo tak 9 kňažiek, ktoré strážili liečiteľské tajomstvá. Zajali ich rímske vojská. Weledu, najvyššiu kňažku, odviezli do Ríma.
Tam liečila až do svojej smrti.

Štefánia Vejchodská