Štefánia Vejchodská

Keď odídu guruovia...
Návrat starého ducha
Vozy do zázračna
O čom človek nevie, že vie
Neviditeľný démon moci
Podobnosť čiste náhodná
Pod slovenskou pyramídou
Objavili tajomnú rieku Styx
Spochybňujú prírodné zákony
Hľadá sa talizman moci
Mysľoposilovne
Opakovaný biblický zázrak
Koniec zjavenia
Keltská weleda
Prítomnosť minulosti
Pamäť miesta
Inšpirácia pre hľadajúcich v ústrety svetu budúcnosti