Lucian Lucifer

Lucifer na úrade vlády

„To je dobrá otázka,“ usmial sa Lucian na Erika Tomáša a bývalý novinár, ktorý trpel až obsesívnou potrebou uznania, mimovoľne vypol hruď a poobzeral sa naokolo. „Samozrejme, z úplne iných dôvodov, ako sa nazdáva pán minister, pretože beztrestnosť, ktorú mám na mysli ja a náš tím, je z diametrálne odlišnej dimenzie, ako je tá vaša predstava o špeciálnej prokuratúre,“ uškrnul sa Lucian (v oficiálnej komunikácii s ústredím sa podpisoval ako Lucifer.SK) a svetlo v rokovacej sieni vlády na chvíľu pohaslo.

„Sú všetci prítomní preverení a informovaní?“ spýtal sa Lucian, hoci dobre poznal odpoveď. Premiér sa pozrel na poradkyňu, ktorá na okamih stuhla, a predseda vlády s údesom zistil, že znova brala jeho príkazy na ľahkú váhu. Ak išlo o povely z erotickej oblasti, dalo sa na Katarínu stopercentne spoľahnúť, vyznala sa vo všetkom a nemala žiadne, takmer žiadne zábrany, ale ak sa mala prejaviť ako administrátorka alebo organizátorka, jej výkon výrazne klesal.

Problémom bolo, že odhalenie pravej identity tajomného muža, ktorý sídlil na úrade vlády v bývalom trakte pani Nagyovej, bolo nesmierne komplikovanou a citlivou záležitosťou a skutočnú pravdu o ňom poznal len veľmi, naozaj veľmi úzky okruh zainteresovaných, viac-menej iba predseda vlády. Luciana si posúvali všetci premiéri po rozdelení Československa ako inventárnu súčasť mocenskej pyramídy na Slovensku a jeho existencia bola najstráženejším tajomstvom domácej politickej scény. V tomto si museli premiéri veriť, aj Mečiar Dzurindovi, aj Dzurinda Ficovi, dokonca aj Fico Matovičovi. Iba Ódor nič nevedel, lebo mu to Heger nepovedal, pred ktorým to Matovič zatajil. Lucianovi bolo napokon jedno, kto je premiérom a aký má politický program, ciele ich misie prekračovali volebné obdobia a cesty k ich naplneniu boli veľmi variabilné – bonmot Benjamina Franklina, že isté sú len dane a smrť, bol už dávno prekonaný a ikskrát aktualizovaný.

Jediný krát sa pokúsil ktorýsi poradca ktoréhosi premiéra toto tajomstvo odovzdať jednému novinárovi, ale po oboch sa zľahla zem, a nikto ich nikdy nenašiel. Dvaja šéfredaktori dostali výhražný list, ktorý sa po prečítaní vznietil, a o tajomnom mužovi na úrade vlády už odvtedy nikto ani necekol. Informácie o ňom sa vygúgliť nedali, rovnako ako ani o celej misii tejto mimozemskej expedície – napokon kto, ak nie vynálezca internetu by mal vedieť, ako niektoré informácie jednoducho utajiť aj v tomto priestore..

Paradigmatická zmena

Teraz však mala nastať paradigmatická zmena, brutálna okupácia nezávislých inštitúcií a systémová zmena demokratického štátu na autoritatívny model ruského typu, pripomínajúci zmenu 21. augusta 1968, čo si vyžadovalo zainteresovanie a nadštandardné nasadenie celej vlády. Istým spôsobom išlo aj o test, či sa daný model moderovania drvivej väčšiny štátov lucifermi môže prezradiť väčšiemu počtu politikov, aby mimozemská misia získala na efektivite. Finále misie si vyžadovalo oveľa väčšie zapojenie politických elít väčšiny krajín a to už presahovalo možnosti jednotlivých premiérov. Šéf ruskej pobočky Люцифер.RU navrhol ako skúšobný model malú, úplne bezvýznamnú, zaprdenú krajinu v strednej Európe, s dostatočne mizerným imidžom, aby ju nikto nebral vážne, ak by sa tento experiment nevydaril. Napokon, prieskumy, podľa ktorých obyvatelia tejto krajiny boli na špičke dôverovania hoaxom a konšpiračným teóriám, tento výber iba potvrdzovali.

Ale vráťme sa do rokovacej sály vlády, kde premiér zistil, čo Lucian už dávno vedel, že Katka sa na povel diskrétne informovať všetkých členov vlády a Tibora Gašpara o tomto utajenom rokovaní a jeho programe jednoducho vysrala. Kali informácie dostal, Šutaj takisto, Blanár tiež, ale ostatným ministrom poslala Katka iba zašifrovaný mail s nejasnými inštrukciami, veď vonku bola kurevská zima, dážď so snehom, a nemohla si kvôli utajeniu vziať dokonca ani šoféra.

„Samozrejme, všetko prebehlo podľa vašich inštrukcií,“ odpovedal premiér dúfajúc, že Katkino zlyhanie nevyjde najavo a on si od nej najbližšie vyžiada tú pozíciu, ktorú mu Katka tvrdošijne upierala. Jedine Kmec po slove inštrukcie zbystril pozornosť, čosi mu na tom premiérovom slovníku aj úslužnom tóne nesedelo, za chvíľu sa však mal aj on dostať do obrazu.

„Na stole máte každý pred sebou rozpis úloh do Vianoc, od legislatívy po personálne čistky, neserte sa s nikým, žiadne ohľady,“ povedal Lucian a jazykom si oblizol akúsi škvrnku na ľavom pleci.

Lucianov manuál

A bolo tam všetko, v tých materiáloch, čo potrebovali ministri na brutálnu okupáciu krajiny a personálne čistky v inštitúciách. Iba Tibor Gašpar ako budúci riaditeľ SIS mal na stole viacero zväzkov – v jednom boli diskreditačné materiály na predstaviteľov politických strán a stovku najbohatších oligarchov, v druhom na šéfov VÚC, ZMOS-u, SK8, Únie miest Slovenska a SOŠV a v treťom na majiteľov a riaditeľov médií, hercov, novinárov a najvýznamnejších občianskych aktivistov. V samostatnej obálke bolo niekoľko USB kľúčov s kompromitujúcimi materiálmi na politické, ekonomické a mediálne špičky krajiny. Okrem nahrávok pokútnych obchodov a objednávok, ktoré mohli otriasť viacerými renomovanými akciovými spoločnosťami, boli na jednom USB zhromaždené erotické škandálne nahrávky aj mnohých „poctivých ľudí“ – bolo až fascinujúce, ako ľahko sa tieto celebrity dali namotať, keď z volaviek zacítili vlhkú pičku – a tam bolo celé spektrum, od katolíckych fanatikov po progresívnych liberálov. Lucian však dobre poznal slovenskú spoločnosť, nad jeho dátami by slintali aj vo Focuse či Mediane, a Gašparovi preto viackrát zdôraznil, že tieto materiály treba využívať veľmi premyslene a selektívne, aby v médiách nepochopili, že kompromateriály majú na všetkých a teda v ohrození sú všetci majitelia. V takej situácii by sa mohli mediálne domy spojiť a pokus o diskreditáciu elít úplne bojkotovať. Využívať ich bolo možné iba po konzultácii s Lucianom.

* Zoznam inštitúcií a legislatívnych zámerov a personálnych čistiek bol úctyhodný, bolo vidieť, že Lucian a jeho tím nezaháľali:

 • Výmena policajného vedenia.
 • Výmena vedenia policajnej inšpekcie a následné personálne čistky až na úroveň okresných veliteľstiev Policajného zboru.
 • Výmena náčelníka Generálneho štábu armády SR a celého vedenia Vojenského spravodajstva.
 • Odvolanie šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý kontroluje a reguluje ceny energií.
 • Reorganizácia útvarov Strategickej komunikácie a odborov boja proti hybridným hrozbám. Výmena členov Súdnej rady a odvolanie jej predsedu Jána Mazáka.
 • Odvolanie riaditeľa Štátnej ochrany prírody a riaditeľov NP Malá Fatra a TANAP-u. Zastavenie financovania mimovládnych projektov na ministerstve životného prostredia.
 • Postavenie mimo služby vyšetrovateľov, ktorí riešili kauzy politickej korupcie.
 • Odvolanie predsedu a dvoch členov správnej rady Fondu na podporu športu
 • Zrušenie dotačného projektu na výučbu mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám na školách.
 • Zmena trestných kódexov bez verejnej diskusie a zníženie trestov za korupciu.
 • Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry.
 • Okresanie rozpočtu RTVS a rozdelenie RTVS na STV a SRo, voľba riaditeľov oboch inštitúcií.
 • Zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov.
 • Návrh zákona o zdravotných poisťovniach, po ktorom obe zdravotné poisťovne predajú svoje poistné kmene v prospech VšZP.
 • Okresanie a neskôr zrušenie druhého piliera.
 • Zmena zákona, ktorá umožní nástup Tibora Gašpara na čelo SIS.
 • Obmedzenie a neskôr zrušenie zákona ochrany oznamovateľov – nebudeme krajinou udavačov, bola poznámka na okraji titulnej stránky dokumentu.
 • Zmena zákona o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a odvolanie jeho riaditeľky.
 • Lex Vajanského – obmedzenie kompetencií samospráv pri dopravných projektoch a verejnom obstarávaní.
 • Odvolanie vedenia Sociálnej poisťovne, Najvyššieho kontrolného úradu, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, riaditeľov a riaditeľky všetkých inštitúcií podriadených jednotlivým ministerstvám, ako aj všetkých predsedov okresných úradov.
 • Len také ministerstvo kultúry malo pod sebou tridsať organizácií (Bibiana, Divadelný ústav, Divadlo Nová scéna, Hudobné centrum, Kunsthalle Bratislava, Slovenské literárne centrum, Umelecký súbor Lúčnica, Národné osvetové centrum, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Slovenská filharmónia, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenské centrum dizajnu, Slovenské národné divadlo, Slovenské národné múzeum, Slovenské technické múzeum, Slovenský filmový ústav, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Štátna filharmónia Košice, Štátna opera, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Národné divadlo Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústredie ľudovej umeleckej výroby)
 • Perzekvovanie a verejné šikanovanie umelcov, ktorí tvoria z pohľadu vládnej moci neprijateľnú kultúru (s podporou SIS).
 • Odvolanie šéfa inšpekcie životného prostredia, ktorý pomáhal odhaľovať trestnú činnosť.
 • Zastavenie inzercie zo štátnych podnikov v nepohodlných médiách.
 • Zmeny vo fungovaní špecializovaného súdu.
 • Zrušenie Národného parku Malá Fatra
 • Zmeny v systémy ochrany prírody na Slovensku.

(* Pozn. Ako zdroj využívam aj text Jakuba Fila v denníku SME doplnený o niekoľko ďalších vlastných postrehov a návrhov

Martina pod stolom, Denisa nad vedierkom

„Ma jebne,“ povedala ministerka kultúry, ktorá mala zglajchšaltovať všetky podriadené organizácie, hoci v tom čase ani netušila, koľko ich vlastne je, „to sa tak rýchlo ani nedá stihnúť,“ chytali Šimkovičovú mdloby pri predstave, koľko korešpondencie si tento zásah vyžiada.

„Hehe, žartujete, Martina,“ zasmial sa Lucian, vyplazil na ňu rozoklaný jazyk a na čele mu zavibrovali dva krvavočervené hrbolčeky.

„Ale to…“, zbledla ministerka a hoci jej estetický vkus bol aj tak dosť biedny, toto bolo na ňu jednoducho priveľa. Hviezdoslavova hlava sa môže schovať, bola jej posledná myšlienka pred tým, ako sa zosunula z kresla. To si už Luciana začali všímať aj ostatní členovia vlády, doteraz iba ochkajúci nad niekoľkostranovými súpismi právnych predpisov a odvolávacích a menovacích dekrétov. Eštokovi treba uznať, že mal gule a požiadal o faktickú poznámku, zrejme mu však iba unikla neverbálna komunikácia Luciana s ministerkou kultúry, lebo keď Lucian roztiahol masívne červeno-čierne krídla, trochu s nimi zamával a potom ich zložil a povolil rohom, aby prenikli na povrch čela, opatrne stiahol ruku a snažil sa na tento pokus zabudnúť.

Všetko, urobím všetko, čo len chceš, naznačovala Katka premiérovi, len ma z tohto vysekaj.

Väčšine ministrov a ministeriek pomaly došlo, čoho sú svedkami a Saková, ktorá sa snažila po celý čas pôsobenia v politike vyvolávať dojem, že má všetko na háku, prudko zvracala do vedierka pod stolom. Lucian, na rozdiel od Katky, nepodcenil prípravu na dnešné rokovanie ani v najmenších detailoch. Teda takmer, lebo o chvíľu do Denisinho vedierka zvracal aj Taraba, ktorého predstieranú bohorovnosť Lucian precenil a kýblik mu pod stôl nedal.

Máte nejaké otázky?, spýtal sa Lucian a usmial sa. Zrazu vyzeral ako Lucifer z toho obľúbeného amerického seriálu a Drucker si náhle spomenul na postreh z ktorejsi Anny zo zeleného domu, že diabol nemohol byť ošklivý, ak mal mať u ľudí úspech, skôr naopak, a pocítil v sebe čosi podobné štokholmskému syndrómu.

Kde na to vziať?

Ja by som rád vedel, ozval sa minister financií Kamenický, ktorý po celý čas sústredene čítal Lucianov manuál a dianie v sále mu uniklo ako ikskrát predtým na iných rokovaniach, osobne sa teda obávam, ešte stále nespustil zrak z textu a spôsobne sa hlásil o slovo ľavou rukou, či po týchto zmenách, ktoré idú zjavne nad plán programového vyhlásenia vlády v takmer všetkých kapitolách, dostaneme z fondu obnovy vôbec nejaké euro. Čo teda dramaticky postihne štátny rozpočet a z čoho teda potom zaplatíme infraštruktúrne projekty v regiónoch, vlaky seniorom zadarmo, rodičovský dôchodok, trinásty dôchodok, platy policajtom a štátnym zamestnancom, kde vezmeme peniaze na hypotéky, tunel Višňové, podporu pre Volvo, veď celková alokácia plánu obnovy po jeho aktualizácii je vo výške 6,4 miliardy eur a ak prídeme o tieto európske miliardy…, vypočítaval minister financií a konečne zdvihol zrak. Ako jediný spomedzi všetkých členov vlády zrazu na kratučký moment zbadal Lucianovu pravú podobu, mimozemskú bytosť s neprimerane veľkou hlavou, s rozmazaným tvarom a nevýslovne desivými očami.

Takto je to teda, skonštatoval stoicky Kamenický, ktorého pre schopnosť jednou jedinou mimikou vyjadriť celú škálu emócií prezývali Nicolas Cage, toto mi už dáva zmysel, a vyčítavo sa pozrel na bledého premiéra, ktorý zatiaľ zúfalo premýšľal, ako zahladiť Katkin prúser. Takýto precízny materiál mi ešte nikdy nikto nepripravil, ocenil Kamenický Lucianov manuál, stále tam však chýba, ako nahradíme európske peniaze, ak nám ich stopnú – a po tomto ich stopnú určite, povedal minister financií a Lucian na chvíľu zaľutoval, že sa mu neukázal v štandardizovanej podobe, aká bola v pozemských pomeroch najpôsobivejšia, a pred ktorou sa opustil aj Pablo Escobar, teda nahý, s penisom siahajúcim po kolená, roztiahnutými krídlami, zakrivenými rohami a krvavými fľakmi na brade a na prsiach. Istým spôsobom ho však tento byrokrat sediaci na štátnej kase fascinoval, a tak sa mu ukázal v skutočnej podobe, akú mali povolenú len vo výnimočných prípadoch.

Toto máme vyriešené, povedal Lucian a decentným pohybom pazúrika na ľavom malíčku rozhodil po všetkých stoloch návrh zmluvy ministerstva financií SR s Commercial Bank of China Financial Services o nenávratnej pôžičke vo výške 170 miliárd eur za vstup Slovenska do Euroázijského obranného a ekonomického spoločenstva EuRosChin. Ešte nebol čas povedať, že tie peniaze boli do kľúčovej čínskej banky presunuté z najväčšej ruskej banky Sberbank, ale raz príde ten deň.

Stretneme sa o dva týždne, povedal Lucian, zamával im krídlami a zmizol.

Kde je Katka? Spýtal sa premiér, hoci tušil, že pravdepodobne robí Lucianovi spoločnosť v jeho penzióne s výhľadom na štiavnickú kalváriu.

P.S. Upozornenie, snáď nie je naň neskoro

Mená postáv v tomto texte sú samozrejme len náhodne podobné menám verejných osôb v slovenskom politickom živote a nemajú s nimi nič spoločné– nápad, že by Lucifer a udalosti spojené s ním mali akýkoľvek reálny základ, je bohapustou fikciou – aj keď by táto fikcia zrejme vysvetľovala slovenskú realitu po 1. januári 1993 a po 30. septembri 2023 presnejšie ako analytické texty slovenských politológov a komentátorov a rozličných think-tankov.

Diskutovať môžete len cez facebook profil

x komentované

Powered by Facebook Comments

Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s používaním cookie. viac info

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Podrobnejšie informácie o ochrane súkromia a cookies nájdete na stránke O sieťovke

Zavrieť